NE PAR

Antichi "Detti" Arzengini.

La castagna ‘la ‘ga la cûga ε chi a ‘la cöi l’è la sø
ε chi a ‘la-mεt ‘ant’al gradil i’lartrøû al me∫ d’avrïl.

Pan ε vin ‘i ‘dan un ‘bel fïø.

L’εstada ‘d-san ‘Martin ‘la dür treï ‘dì ε un ducmε∫dì.

Märss piûvû∫, avrïl vεntû∫.

∫εnär ‘iè ‘di gati, fεvrar ‘di mati.

Un bûn ∫εnär i-tl’a fa pagar a fεvrar.

Märss sûlεgià, fûrmεnt ε früti ‘a bun marcä.

A ‘stεmbar sûl ε lüna ‘ien ‘di fün∫i la fûrtüna.

D’utuär ‘an cantina da sera a’ matina.

∫ügn trûnan’t fûrmεnt abûndant.

Nεva dicembrina, pär ‘trεï me∫i ‘l-at ‘cunfina.

Bèl tεmp par ‘la Candlära da ‘l’an-vèrnε’a-sema ‘føra.

‘Angh’è märss ‘ac-sì bèl sεnsa nεva ‘ant’al capèl.

Santa-Lucia i’è ‘l pü ‘cürt ‘c-ag’sia.

∫εnär asüt, ciüda la bûta ε ‘ar-visa la casa.
(non è l’abitazione altrimenti sarebbe ‘ca∫a’)

D’avrïl la prima ‘trûnada, la ∫vïi ‘al – ghïr ‘ε la lümaga.

S’à pïøu tra lüï ε agûs-t ‘a pïøu mεl, ölï ε mûst.

Chi d’agûs-t ‘an-s’arpär, un dür ‘an-vèrnε ‘i-dεû pasär.

Mä∫ ‘tüt ‘vε-nt, pü païa che fûrmεnt.

Nε’par mä∫ nε par mä∫ûn ‘an ‘tε ‘cavär ‘i-tø ‘plïsû’n.

Stüdia stüdia Nicolò ‘che ‘pü’tε stüdia ε ‘mεn-an’so.

Va-là va-là piän piän ch’εl ‘maläd i’porta’al’san.

Quand’ä-vεn l’aPifanïa, t’ut’al-fèstε ‘la’ïa porta via.

Quand’ä-vεn carnuäl, t’ut’al-fèstε ‘i-ä ‘porta’l-bal.

Sε la candlära la ‘fa ‘ciär fa che märss ‘i-sia ∫εnär.

Par ‘sant-Andrεa ‘al-frεd ‘i-mûnt’a-n carεïa.

Sε’a-pïøu par santa-Bibiana
‘a-pïøu quaranta dì ε ‘na-st-mäna.

Sε’al-mûnt-Burèl ‘i-gà’l ‘capèl,
i pûntrεmûle∫i ‘i-van’ an’ ∫ir c’un l’ûmbrel.


LEGENDA

-Il segno Ø della lingua tedesca, corrisponde al segno Ö, si riferisce alla “e” che va letta come nel francese di “peu”, “poco”.
-L’accento ˆ allunga la vocale ed anche l’altro accento ˜ la allunga ma meno.
-La ∫ è sonora come in “esile”
-La dieresi ¨ , separa le vocali.
-La ü si legge come nel francese “dur”.
-La “e” con l’accento grave “è” è la “e” di “bello”.
-La “ε” è la “e” di “venti”
-La “Š” è una via di mezzo fra la esse sonora e la esse sorda: “sbattere”, “mis pog”.